Autisme & ADHD

Tilbud til både borgere, pårørende, skoler, kommuner og arbejdsgivere

In:WORK

IN:WORK er en konsulentvirksomhed, der primært arbejder med mennesker med autismespektrumforstyrrelse og ADHD

Vi tilbyder længerevarende forløb såvel som enkeltydelser.

Vi arbejder altid med udgangspunkt i den enkelte borger og dennes kompetencer samt vanskeligheder. I dette samarbejde indgår der ofte andre aktører, eksempelvis skole, arbejdsplads, pårørende mv. 

Vi tilbyder desuden også vidensdeling, vejledning og rådgivning, samt undervisning til fagpersoner, netværk og kontekster omkring enkeltstående borgere eller målgrupper.

Trivsel gennem forandring

Hos IN:WORK arbejder vi helhedsorienteret gennem vores forløb og enkeltydelser. Vi fokuserer på at skabe forståelse og konstruktiv forandring for borgere, kommuner, skoler, private virksomheder og andre relevante aktører. 

Vores mål er at skabe mening og livskvalitet hos og for mennesker med ASF, ADHD og lignende træk.

Faglighed

IN:WORK har et solidt fagligt fundament. Vi arbejder kontinuerligt mod at kunne opnå ny viden og erfaring indenfor vores felt, at videregive denne viden og erfaring, og at kunne udvikle vores faglighed i praksis. 

Vi står på et fagligt grundlag indenfor psykologi, pædagogik, sociologi. Vi følger løbende nyeste forskning, meningsdannelse og politik på beskæftigelses- og skoleområdet.