Brud med skolevægring

Information til borger/pårørende

Brud med skolevægring – og social isolation

For børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF), ADHD og komorbide tilstande.

Brud med skolevægring er et forløb, som skal gøre det behageligt at komme i skole. Vi tager fat i de vanskeligheder og udfordringer, som gør det svært for dig med en autisme-diagnose at indgå i den almindelige skolegang.

Du er heldigvis ikke alene, og vi har hjulpet mange, der enten er på vej mod skolevægring samt de, som allerede oplever skolevægring (ubehag ved at gå i skole). Selvom vi har hjulpet en del, lover vi dig og dine pårørende, at jeres forløb bliver 100% unikt og skræddersyet ud fra din situation og dine behov.

Målsætning med forløbet

 • Vi ønsker, at du skal finde lysten og motivation ved at gå i skole.
 • Vi ønsker på den baggrund, at du ud fra egen lyst forbliver i skolen – eller kommer tilbage til skolen.
 • Vi ønsker at give dine forældre viden og indsigt din situation og dine udfordringer.
 • Vi ønsker at hjælpe skolen med at tilrettelægge og tilpasse undervisning ud fra din situation.
 • Vi ønsker, at du trives og får en behagelig hverdag i skolen og i fritiden.

Konkrete udfordringer og mål, som indgår i forløbet:

Forløbet: Brud med skolevægring

Forløbet indeholder indsatser, der passer til din situation og dine behov. Du får en fast person tilknyttet, som vil støtte dig og dine pårørende under hele forløbet.

Vi ønsker at skabe en helhedsorienteret indsats i dit liv. Derfor involverer forløbet også pårørende omkring dig: Familien, Skolen, Kommunen m.m.

Vores indsats kan vises på denne måde:

Selve forløbet kan praktisk følge denne proces:

Om os

Vi er et team, som på hver vores måde har erfaring med andre børn og unge, der har en autisme-diagnose.

Vores team består af psykologer, pædagoger og socialrådgivere, der med brede kompetencer kan støtte dig og bibringe viden til dine pårørende. Eksempelvis har vi ekspertviden inden for:

 • Psykoterapi
 • Specialpædagogik
 • Undervisning/supervision og sagsbehandling

Det praktiske

Brud mod skolevægring er et forløb rettet mod børn og unge under 18 år. Det varer i udgangspunkt 26 uger (ca. et halvt år) med mulighed for forlængelse. Vores samtaler varer typisk 1-2 timer ad gangen – som regel 1 gang ugentligt.

Vi starter med et fællesmøde, hvorfra vi aftaler det videre forløb. Er du interesseret? Bliv kontaktet her.

Information til kommunen/skolen

Brud med skolevægring – og social isolation

Målgruppe: Børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF) samt komorbide tilstande.

Brud med skolevægring er et forløb rettet mod børn og unge med ASF samt komorbide tilstande. Forløbet har til formål at forhindrede skolevægring. Både for børn og unge, som er i risiko for skolevægring såvel som børn og unge, der allerede oplever skolevægring og har distanceret sig fra eksisterende skoletilbud.

Hvert 3. barn med en autisme-diagnose oplever skolevægring eller er på vej mod skolevægring.

Vores mål med forløbet er at imødekomme denne problematik ved at tilbyde et individuelt forløb, som skal støtte den unge/barnet og ruste de forskellige aktører, der indgår i den unges/barnets hverdag. Det være sige: skolen, forældrene, andre pårørende, kommunen m.m.).

Tilbuddets formål

 • At den unge/barnet kommer tilbage eller fastholdes i skoletilbud.
 • At forældrene opnår en større forståelse for barnets/den unges udfordringer og diagnose.
 • At skolen får sparring i forhold til, hvordan de kan tilrettelægge undervisning, som er tilpasset den unge/barnets udfordringer.
 • At omkringværende aktører og opholdssteder bliver rustet til opgaven.
 • At barnet/den unge kommer i trivsel og kan mestre en hverdag med skole og fritid.

Forløbet: Brud med skolevægring

Forløbet er et fælles projekt mellem skole og hjem, hvor IN:WORK er bindeleddet, der sørger for, at alle aktører er fagligt klædt på til at løfte opgaven.

Sagsforløb

Opstartsmøde:
Der udarbejdes en skriftlig målplan, ud fra handleplan i samarbejde med rådgiver og familie.

Efter 4 uger:

 • Afklaring på målsætning
 • Kvalitetssikring og evt. tilretning af forløb
 • Løbende dokumentation

Efter 12 uger:

 • Midtvejs evaluering – rapport
 • Kvalitetssikring og evt. tilretning af forløb
 • Løbende dokumentation

Efter 20 uger:

 • Kvalitetssikring og evt. tilretning af forløb
 • Vurdering af evt. forlængelse af forløb
 • Løbende dokumentation

Efter 26 uger:

 • Her drøftes overordnet mål
 • Hvor langt er borger / – familien /skolen ift. til at opnå selvstændighed med henblik på målplanen
 • Udviklings beskrivelser for perioden med tydelige retningsanvisninger for videre indsats

Vores forudsætning for arbejdet

Vi er en personalestab med faglig og praktisk erfaring inden for børn og unge med ASF samt komorbide tilstande.

IN:WORK består af psykologer, pædagoger og socialrådgivere, der med mangfoldig ekspertviden og kompetencer kan skræddersy og realisere et individuelt forløb, som bryder med skolevægring.

Vi har ekspertviden inden for:

 • Psykoterapi
 • Specialpædagogik
 • Undervisning/supervision og sagsbehandling

Praktisk information

Den unge/barnet henvises som udgangspunkt i 26 uger (med mulighed for forlængelse). Vores samtaler varer som regel 1-2 timer ad gangen – én gang om ugen.

Vi indleder med et fællesmøde – hvor socialrådgiver og andre relevante aktører deltager. Her udarbejder vi en plan og et mål for forløbet og evaluerer løbende.

Vi ender forløbet med en afsluttende progressionsrapport, som indeholder en udviklingsbeskrivelse for perioden med tydelig retningsanvisning for videre indsats.

Bliv kontaktet her for spørgsmål, interesse eller uddybelse.