Om IN:WORK

Om IN:WORK

Vision

IN:WORK er sat i verden for at skabe fundament for konstruktive og bæredygtige forandringer.  Det betyder, at vi arbejder for og mod at enhver forandring har et solidt fundament, som sikrer at den kan fastholdes over tid.

Vi bestræber os på at skabe harmoni mellem omkostning og udbytte i de løsninger og ydelser vi leverer, dette ud fra en stærk overbevisning om, at værdi måles både økonomisk, menneskeligt og samfundsmæssigt.

Det er vigtigt for os, at vi overleverer ordentligt arbejde, og udviser vores samarbejdspartnere respekt for deres tid og indsats. Vores overordnede mål er, at vores faglighed og indsigt omsættes til konstruktiv forandring hos de mennesker vi arbejder med og for.

Værdier og menneskesyn

  • Ordentlighed
  • Åbenhed og respekt
  • Faglighed og kreativitet

Hos IN:WORK arbejder vi med udgangspunkt i vores værdier. Vi er af den overbevisning, at alle mennesker kan og vil føre et meningsfuldt og værdigt liv, og at den rette hjælp og vejledning altid starter med at finde frem til den enkeltes definition af et meningsfuldt, værdigt, og godt liv.

Målgruppe

IN:WORKs primære målgruppe er børn, unge og voksne med ASF og/eller ADHD/ADD, oftest med komorbide lidelser.

IN:WORK samarbejder ligeledes med og omkring voksne, børn og unge der afventer udredning, i forbindelse med en formodning om en eller flere af ovenstående diagnoser.

IN:WORK samarbejder desuden også med og omkring mennesker med eksempelvis angst og/eller belastningsreaktioner, uden at der er eller formodes at være en af ovenstående diagnoser. IN:WORK udbyder i forbindelse med angstforløb blandt andet Cool Kids forløb til neurodivergente såvel som neurotypiske børn og unge.

Faglighed

IN:WORK består af en tværfaglig medarbejdergruppe, heriblandt psykologer, pædagoger, socialrådgivere og psykoterapeuter. Alle i medarbejdergruppen bidrager med solid erfaring, viden, og engagement, i forbindelse med arbejdet med mennesker med ASF, ADHD samt komorbide lidelser.